×

תחום ההתנדבות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים

מחברים נוספים : רן כהן, דימה לייקין
מתוך המבוא של המאמר :
משרד הרווחה מטפח מזה עשרות שנים, עבודת מתנדבים ורואה את מעורבות הציבור ושיתוף האוכלוסייה בשירותי הרווחה כחלק בלתי נפרד מהמשימות עליהם מופקד המשרד.
התפקיד המרכזי אותו ממלאת ההתנדבות במצבי שגרה ומשבר, חיוני להבנתם של מקבלי ההחלטות. (2007, ( Brennan כיום, כאשר טכנולוגיות אינטרנטיות וסלולריות מתקדמות מאפשרת חיבור נוח וישיר בין ארגונים לבין מתנדבים פעילים ומתנדבים פוטנציאלים, קיימת חשיבות רבה למיפוי ולניטור תחום ההתנדבות ולהשפעתו בשטח. על מנת ללמוד על הידע הקיים בתחום מיפוי מערך ההתנדבות והערכת השפעתו )הן החיוביות והן השליליות) על קהל היעד של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
סקר הספרות נחלק למספר חלקים:
1 )תחילה מוצגות הגדרות המקובלות מהארץ ומהעולם להתנדבות.
2 )לאחר מכן סקירה של השיטות המקובלות לאיסוף נתונים על מתנדבים, ומיפויים על פי תחומים.
3 )דרכים ושיטות להערכת השפעת המתנדבים בקהילה בה הם פועלים, כולל סקירה של כלי מדידה והערכה קיימים מהארץ ומהעולם.
4 )סיכום אינטגרטיבי הכולל המלצות לבעלי תפקידים לגבי בחינת כדאיות עריכת מיפוי, הגדרת קהל היעד והכלים הרלוונטיים לביצוע מיפוי והערכת תוצאות עבודת המתנדב בשטח בזמני שגרה ובעתות חירום.

 


פריטים קשורים

דילוג לתוכן