×

תעסוקה נתמכת לאנשים עם פיגור שכלי – מדיניות, סטנדרטים ונהלים

מחברים נוספים : רונן בר אברהם
חוברת זו נכתבה כחלק משׁוּתפוּת בין האגף לטיפול באדם המפגר במשרד הרווחה והשירותים החברתיים לתב"ת (מיזם "תנופה בתעסוקה" במסגרת ג’וינט ישראל). שותפות זו פעלה לקידום תוכנית תעסוקה נתמכת כחלק מרצף התעסוקה לאנשים עם פיגור שכלי בקהילה.

החוברת בנוייה כתדריך וכוללת נהלים, תהליכי עבודה ומידע – הנחוצים לקידום תוכנית תעסוקה נתמכת לאנשים עם פיגור שכלי.
תכני החוברת מתבססים על לקחים ותובנות שנצברו תוך מעקב אחר ההתפתחות של תוכניות תעסוקה נתמכת בקהילה, אשר התגבשו בשנים האחרונות כחלק מהניסוי של האגף לטיפול באדם המפגר ותב"ת.
 
 

 


פריטים קשורים