×

תפיסת הזקנה בקרב אנשים עם וללא לקויות למידה, בגיל טרום-זקנה: מחקר פעולה משתף

מחברים נוספים : שירלי ורנר, שחר אליעזר, עופר דפנא ז"ל, שני טרבולסקי, מגל יינון, רותי כהן, אביחי מעודה, הילה פלג-רויטמן, מנחם קליין, פליקס רויטמן

מחקר זה ביקש לבדוק את תפיסת הזקנה בקרב אנשים עם לקויות למידה מורכבות,  השוואה לאנשים ללא לקויות למידה בגילאי טרום זקנה. על אף שלא נמצאו הבדלים מובהקים בין אנשים עם לקויות למידה מורכבות לאלו ללא לקויות למידה מורכבות בציון הכולל של תפיסת הזקנה, מלמדים ממצאי המחקר על כך שאנשים עם לקויות למידה

מורכבות בגיל טרום הזקנה תופסים את אתגרי הזקנה כשונים באופיים ומהותם, בהשוואה לאלה ללא לקויות למידה מורכבות. שונות זו עשויה להיות מוסברת על רקע מציאות החיים אותה הם חווים כמו: מגורים בדיור עם תמיכות בקהילה החל מגילאים צעירים, כמו גם  העובדה כי לרובם אין צאצאים ורובם עובדים במסגרות תעסוקתיות עם שכר נמוך. כמו כן, רובם תלויים בהוריהם ו/או אחיהם, המהווים מקורות תמיכה מרכזיים בחייהם. בנוסף לכל אלה, הזדקקותם לדמויות תומכות בתחומי חיים שונים עשויה להגביר תחושת מיקוד שליטה חיצוני. השתלבותם במסגרות מגורים עם תמיכות, מחייבות התנהלות בכפוף לנוהלי מסגרות אלה בתחומי חיים רבים. כל אלה מלמדים כי תפיסת הזקנה שונה, במידת מה, בקרב אנשים עם לקויות למידה מורכבות.

למחקר המלא, עמ’ 34-45 בגיליון מס’ 30 של שיקום: כתב העת של עמותת חומש חטיבה השיקומית של העובדים הסוציאליים בישראל

עורך : ד”ר בנימין הוזמי


פריטים קשורים