×

איתור ילדים, צעירים ובוגרים, בעלי מוגבלות המצויים בסיכון להתעללות ולהזנחה: מהלכה למעשה

הספר נכתב כחלק מתוכנית מצוף שפעלה בעמותת אל"י – האגודה להגנת הילד בין השנים 2009-2012, מתוך יוזמה ושותפות של משרד הרווחה, משרד החינוך, משרד הבריאות, קרן של"ם ואשלים.
מטרתה של התכנית היתה להגביר מודעות לתופעת הפגיעה והתעללות בקרב ילדים, צעירים ובוגרים עם מוגבלות על מנת להרחיב את האיתור והדיווח, תוך הקניית כלים לאנשי המקצוע ונותני השירותים.הספר סוקר את המחקרים מהארץ והעולם וכולל מידע רב על דרכי הפעולה ונהלי העבודה של השירותים השונים בארץ.
קרן שלם היתה שותפה בפיתוח ובמימון התוכנית.


פריטים קשורים