×

גדולות מהחיים – קבוצת נשים המתמודדות עם תופעות גיל המעבר

חוברת זו מציגה תכנים מרכזיים שהועברו במסגרת קבוצת תמיכה לדיירות עם מוגבלות שכלית התפתחותית אשר חוות תופעות של גיל המעבר.
התכנית נבנתה ע"י מעיין הרטמן יובל, עובדת רווחה במערך הדיור, והועברה ע"י עו"ס רחלש דה.
דגש ניתן על הפישוט הלשוני.
הקבוצה נפגשה על בסיס שבועי ועסקה בהעברת מידע וידע לדיירות כמו גם לצוות המלווה אותן.
מטרת הקבוצה, מעבר להרחבת הידע והמידע בנושא, הייתה להרחיב את תחושת השליטה של הדיירות על גופן ועל חייהן, שכן חוסר הידיעה כי מדובר בתופעות אופייניות וידועות בקרב נשים, עלול להקצין תחושות של בדידות ומצוקה.
מטרה נוספת הייתה ליצור מקום מיוחד בו תוכלנה הדיירות לחלוק באווירה אינטימית ובטוחה את חוויותיהן, למצוא מן המשותף עם שאר הנשים ויחד עם זאת לשמור על ייחודיותן ועצמיותן.
במפגש המסכם היה ניתן להתרשם מן המידע הרב אשר הוזרם ורמת השליטה של הדיירות בחומרים, וכמו כן, מן האינטימיות והחברויות שנוצרו והרצון להמשיך להיפגש מחוץ למסגרת הקבוצה.

 


פריטים קשורים