×

התנהגות מאתגרת בקרב אנשים עם פיגור שכלי

מאמרו של דר’ בנימין הוזמי, מתוך אסופת המאמרים “משילוב להשתלבות” (2011) בעריכת דר’ מאיר חובב ודר’ בני הוזמי בהוצאת בית איזי שפירא.

אנשים עם מוגבלות שכלית וביטויים התנהגותיים לא נורמטיביים הוגדרו במשך שנים רבות כ”רב-בעייתיים” או עם “הפרעת התנהגות”.
מטרת מאמר זה הינה להתחקות מנקודת מבט אמפתית אחר שורשיהם של ביטויים התנהגותיים לא שגרתיים בראייה רב-תחומית ולהציע דרכי התערבות. העקרון המנחה אותו טבע יאנוש קורצ’אק – אין ילד רע אלא ילד שרע לו – הינו מוטיב במאמר זה. הנחת היסוד היא כי התנהגות מאתגרת הינה “שפה” (גם אם לא מקובלת) באמצעותה מתריע האדם על חסר סובייקטיבי במענה לצרכיו הקיומיים. האתגר שבהתנהגות המאתגרת הינו לזהות את החסר ולנסות במידת האפשר לנסות להתאים לו מענה בדרכים ראויות.

 


פריטים קשורים