×

תרומתה של תכנית התערבות המבוססת על “מעגל ההפנמה” להתמודדות עם אלימות מילולית ולשיפור איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המתגוררים במסגרות דיור חוץ ביתיות

מק"ט 890-67-2018 | מחברים נוספים : רן נוימן

מחקר זה נעשה בסיוע קרן שלם.
אלימות מילולית מדווחת על ידי אנשים עם מש”ה כנחוות בתדירות גבוהה ומגורמים שונים (רייטר, קרני –וייזר, 2015). המחקר הנוכחי עוסק באלימות מילולית ואיכות חיים בקרב אנשים עם מש”ה. מתוך 99 משתתפי המחקר, 64 השתתפו בתכנית התערבות המבוססת על “מעגל ההפנמה” (Reiter, 2008), שמטרתה לסייע להם בהתמודדות עם האלימות המילולית המופנית כלפיהם דרך שיפור התקשורת הבין אישית, ולשפר את איכות חייהם. ממצאי המחקר מעלים כי התכנית נמצאה יעילה להשגת מטרות המחקר. מבחינה תיאורטית, הממצאים מרחיבים את הידע המצומצם שקיים בנוגע לאלימות מילולית. מבחינה יישומית, יומלץ על הכשרת נותני השירותים לשלב תכניות התערבות להתמודדות עם אלימות מילולית.

 

מילות מפתח : מוגבלות שכלית התפתחותית, אלימות מילולית, “מעגל ההפנמה”, דיור חוץ ביתי.

 

 

 


פריטים קשורים