×

Disability and Poverty in Developing Countries: A Multidimensional Study

מוגבלות ועוני במדינות מתפתחות: מחקר רב-ממדי
כ-15% מהאוכלוסייה הכללית בעולם הינה בעלת מוגבלות כלשהי. עם זאת, מעט מאוד ידוע על החיים הכלכליים של אנשים עם מוגבלויות, בייחוד במדינות מתפתחות. מאמר זה עוסק לראשונה בהשוואת נתונים בינלאומיים על מנת ליצור פרופיל כלכלי של אנשים עם מוגבלויות ב-15 מדינות מתפתחות. ברוב המדינות, מוגבלות נמצאה קשורה באופן מובהק למדדים רבים של עוני כמו גם רמת השכלה נמוכה יותר, שיעור תעסוקה נמוך יותר והוצאות רפואיות גבוהות יותר. בקרב אנשים עם מוגבלויות, אנשים מעל גיל 40 ואנשים המאובחנים ביותר ממוגבלות אחת היו בעלי סבירות גבוהה יותר להיות עניים במספר ממדים.
 
המחקר פורסם בכתב העת World Development, 41: 1-18

למחקר לחץ כאן

פריטים קשורים