×

Enabling Access and Enhancing Comprehension of Video Content for Postsecondary Students with Intellectual Disability

מתן גישה וכלים לשיפור הבנת תוכנם של קטעי וידאו בקרב תלמידי תיכון בעלי מוגבלות שכלית

יש צורך רב בכלים חדשניים לשלב תלמידים עם מוגבלות שכלית בחוויות לימודיות. במחקר הנוכחי בדקו את ההשפעה של מספר התאמות על מנת לשפר הבנה של עובדות והסקת מידע מסרטים עיוניים בקרב 6 תלמידי תיכון עם מוגבלות שכלית. התאמות בסרטים כללו הקראה נרטיבית אלטרנטיבית, שני סוגי כתוביות (טקסט מודגש וכתוביות על בסיס ציור/מילה), וסרטים אינטראקטיביים לחיפוש תשובות. על-פי ניתוח ויזואלי וסטטיסטי, התלמידים ביצעו טוב יותר (ענו נכון על יותר שאלות הבנה) באופן מובהק עם סרטים מותאמים (הקראת נרטיב אלטרנטיבי) ואינטראקטיביים. לא נמצא הבדל בין שני סוגי הכתוביות. בנוסף, ראיונות הראו כי כל התלמידים העדיפו את הסרטים המותאמים והסרטים האינטראקטיביים ומצאו שהם מועילים יותר.

המחקר פורסם בכתב העת Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 49(1), 45

למחקר לחץ כאן

 


פריטים קשורים