×

Support Needs of Adults with Intellectual Disability Across Domains: The Role Of Technology

תפקידה של הטכנולוגיה: צרכי התמיכה הנדרשים לבוגרים בעלי מוגבלות שכלית
אנשים ללא מוגבלות לרוב מעריכים מטרות של שליטה ומוכוונות עצמית, הכללה והשתתפות בפעילויות בקהילה והכללה חברתית. טכנולוגיה הינה חשובה בתמיכה בהשגת מטרות אלו. במאמר הנוכחי החוקרים בוחנים את עוצמת צרכי התמיכה הנדרשים עבור אנשים עם מש"ה בהתאם לעומק האבחנה, וכן בוחנים את מידת התמיכה הנדרשת בקרב אנשים עם אוטיזם, הפרעות נפשיות ומוגבלויות פיזיות. החוקרים משווים בין צרכי התמיכה של אנשים עם מש"ה ודנים באופן ממקוד בתפקיד של טכנולוגיה בטיפול בצרכים אלו.
 

המחקר פורסם בכתב העת:  Journal of Special Education Technology, 27(2), 11-21למחקר לחץ כאן

 


פריטים קשורים