הרכב ווקלי לאנשים עם צרכים מיוחדים - שילוב בקהילה   מאמר העוסק במוסיקה ככלי לשילוב חברתי  
הרכב ווקלי לאנשים עם צרכים מיוחדים השותף בהוי הקהילתי, מאפשר בין השאר, היכרות נכונה בין אנשים שונים - היכרות בלתי אמצעית. בכל הקשור לשילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בחברה, היכרות מסוג זה חשובה מאוד.
במאמר זה מתומצתים רעיונות להקמה ולניהול הרכב ווקלי לאנשים עם צרכים מיוחדים, בדגש על חיזוק הפרט והקבוצה ובחשיבות שבשיתופי פעולה.
עוד במאמר, תפקיד הצוות המוסיקלי והחברתי, בניית תכנית עבודה שנתית וניהול להעצמה.

 


לפריט המלא
קרא | הורד