התנהגות מאתגרת בקרב אנשים עם פיגור שכלי    

מאמרו של דר' בנימין הוזמי, מתוך אסופת המאמרים "משילוב להשתלבות" (2011) בעריכת דר' מאיר חובב ודר' בני הוזמי בהוצאת בית איזי שפירא.

אנשים עם מוגבלות שכלית וביטויים התנהגותיים לא נורמטיביים הוגדרו במשך שנים רבות כ"רב-בעייתיים" או עם "הפרעת התנהגות".
מטרת מאמר זה הינה להתחקות מנקודת מבט אמפתית אחר שורשיהם של ביטויים התנהגותיים לא שגרתיים בראייה רב-תחומית ולהציע דרכי התערבות. העקרון המנחה אותו טבע יאנוש קורצ'אק – אין ילד רע אלא ילד שרע לו – הינו מוטיב במאמר זה. הנחת היסוד היא כי התנהגות מאתגרת הינה "שפה" (גם אם לא מקובלת) באמצעותה מתריע האדם על חסר סובייקטיבי במענה לצרכיו הקיומיים. האתגר שבהתנהגות המאתגרת הינו לזהות את החסר ולנסות במידת האפשר לנסות להתאים לו מענה בדרכים ראויות.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


תוכניות חדשניות לטיפול בזקנים המוגבלים בתפקודם - סקירה ספרות    

העלייה בגיל מלווה בעליה בשיעור הזקנים המוגבלים בתפקודם וזקוקים לעזרת הזולת עקב נכות פיזית, קוגניטיבית (תשושי נפש) או משולבת. הנתונים מצביעים על כך כי 16.7% מכלל הזקנים מוגבלים בתפקודם, ושיעור זה עולה באופן משמעותי עם העלייה בגיל. העלייה בגיל מביאה עמה גם ביקוש גובר לשירותים תומכים בבית ובקהילה, מה שמגדיל בהתמדה גם את ההוצאה הציבורית לטיפול ממושך ובכלל זה עולה בהתמדה שיעור הזכאים לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי. אולם, יש זקנים רבים שהם מוגבלים בתפקודם אך נדחים מאחר ואינם עוברים את סף הניקוד במבחן התלות ולאינם מקבלים שירותים במסגרת חוק ביטוח סיעוד. אחת השאלות העולות סביב השיעור הניכר של פונים נדחים היא, אם כן, מה ניתן לעשות כדי למנוע התדרדרות במצבם התפקודי ולדחות עד כמה שניתן את גלישתם לניקוד הסף אשר בסופו של דבר
יזכה אותם בגמלת סיעוד. לכן, ההזדקנות המהירה של אוכלוסיית הזקנים והגידול בשיעור הזקנים הזקוקים לטיפול ממושך, מעלים סוגיות שונות לדיון ציבורי לגבי המדיניות והשירותים שאותם יש לאמץ ולספק, ומעלים גם הצורך לבחון תפיסות ופילוסופיות אחרות ושונות למתן מענה לצרכים, כמו גם מודלים חדשים ושונים של שירותים, סוגי שירותים חדשים ודרכים אחרות לאספקתם.
 
מטרותיו של דו"ח זה הן:
 
א. לסקור את הגישות הקיימות כיום במדינות שונות סביב סוגיות מרכזיות של אספקת שירותים לזקנים המוגבלים בתפקודם. בין היתר, תתייחס הסקירה לסוגיות כמו הפיצול/שילוב בין שירותים, שירותים בעין לעומת שירותים בכסף, ותפיסות הנוגעות להזדקנות מוצלחת וקידום העצמאות התפקודית של הזקן.
 
ב. לסקור מודלים שונים של סוגי שירותים ושיטות להספקת שירותים אלה לאוכלוסיות יעד שמה דגש על הטיפול (consumer-centered/directed) שונות. גישת ההתמקדות בלקוח האינדיבידואלי "התפור" למידותיהם הספציפיות של המטופל והמטפל כאחד. מכאן התפתחו גם המושגים של ניהול טיפול, תכניות טיפול אינדיבידואליות, או חבילות טיפול אישיות, המבטאים גמישות והענות לצרכים האישיים של הלקוח וזאת במקום חבילות שירותים אחידות וסטנדרטיות הניתנות כיום במסגרת החוק. תכניות שהתפתחו בשנים (individualized budget) האחרונות מנסות לתת ביטוי לגישה זו, כמו קביעת תקציב אישי שבמסגרתו יכול הזקן ומשפחתו להחליט על חבילת טיפול שתמומן תוך מתן גמישות רבה יותר בבחירת סוגי השירותים שיסופקו לזקן.
 
 
סקירת ספרות מורחבת זו הינה פרי יוזמת וועדות הקרן לקידום תוכניות סיעוד של המוסד לביטוח לאומי.
 
להורדת הסקירה

 ניתוח תדמית בתקשורת - פיגור שכלי   המחקר נערך בהנחיית : רביב טל  

המחקר, שמטרתו היתה לבחון מהי התדמית של המוגבלות : פיגור השכלי ניתח כתבות בעיתונות ובאתרי אינטרנט בין החודשים יולי עד דצמבר 2010.
המונחים שנבחנו היו : פיגור שכלי, עמותות למען אנשים עם פיגור שכלי, גורמי ממשל וחברות פרטיות.
 
 

 

לפריט המלא
קרא | הורד


משפחות מיוחדות בישראל - נתונים נבחרים ליום המשפחה 2010   חוקרים נוספים : מאיה הורדיציאנו, אביעד פפרברג, רמי ברק. עריכה : לימור רובין  

נתונים נבחרים על משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים במדינת ישראל לשנת 2010. הנתונים מציגים כי בישראל חיים כ- 310,000 ילדים עם צרכים מיוחדים המהווים 12.8% מכלל הילדים בישראל. כשני שלישים מהם, 208,000 , הם בעלי נכויות או מוגבלות המוגדרת ככזו המשפיעה על תפקודם היומיומי.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


התמודדות עם מצבי לחץ ומשבר במסגרות לטיפול באנשים עם מש"ה : ערכת הדרכה   מחברים נוספים : אסתי פרידריך כתיבה, עיבוד, עריכה ועיצוב : שרה קרניאל  

ערכת ההדרכה המוצגת בפריט מידע זה הינה תוצר של עבודה מקצועית משותפת של האגף לטיפול באדם עם מש"ה יחד עם ארגון נט"ל שהחלה לאחר מלחמת לבנון השניה עד מבצע "עופרת יצוקה".

הערכה לקוחה מתוך קהילת הידע, האגף לטיפול באדם עם מש"ה.

מטרתה להציג את הידע המקצועי שפותח בנושא, להגיש לצוותים מקצועיים מידע וכלים להתמודדות עם מצבי חירום ומשבר בעת טיפול באנשים עם מש"ה.

בנוסף לערכה, הופק סרטון ההדרכה : אין מה להילחץ - התמודדות בשעת חירום.

בכל מקום בו מוזכר המונח "פיגור שכלי" הכוונה היא למוגבלות שכלית התפתחותית (המונח שונה בשנת 2012).

להלן פרקי הערכה להורדה :

 

 Intellectual disability and poverty: Introduction to the special section   מוגבלות שכלית ועוני: מבוא למדור מיוחד  

במשך שנים רבות מחקרים תיעדו את הקשר שבין מש"ה ועוני. עם זאת, מחקרים מראים קשר חזק בין עוני ומש"ה קלה, בעוד שבקרב אנשים עם מש"ה קשה יותר הקשר פחות חזק. הקשר בין עוני ומש"ה חשוב בהיבטי ההשפעה של חשיפה לעוני אשר נמצאו קשורים לבריאות לקויה והזדמנויות חיים מצומצמות, בייחוד כאשר החשיפה לעוני נעשית כבר בילדות. יחד עם זאת, אין כיום מספיק מחקר בתחום המש"ה והעוני והשפעתם על איכות החיים של אנשים עם מש"ה. הירחון המדעי מקדיש מדור מיוחד העוסק בתחום זה על מנת לנסות ולמלא את החסר בתחום זה, באמצעות 3 מאמרים; המאמר הראשון בוחן את קיומן ויעלותן של מערכות ניטור לסטטוס ורווחה של אנשים עם מש"ה. המאמר השני בוחן עוני וחסך גשמי בקרב משפחות בבריטניה עם ובלי ילדים עם מוגבלויות. המאמר השלישי מעריך את ההכנסות והנכסים של משפחות עם ילדים עם מש"ה ומבוגרים עם מש"ה בארה"ב.
 
המחקר פורסם בכתב העת Journal of Intellectual & Developmental Disability, 35(4): 224–234

למאמר לחץ כאן

 לפרוש רשת : על מקומה של רשת חברתית וירטואלית בחייהם של בעלי לקויות קוגנטיביות    

פוסט מרתק של ד"ר פנינה שטינברג הבוחן את האפשרויות הגלומות בהנגשת אתרים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. לפוסט המלא בבלוגלובלי באתר מט"ח.  

קרא עוד


אסופת מאמרים – אילן בן צור    

 אסופת מאמרים בנושאים שונים שכתב אילן בן צור, מנהל מערך דיור בחברת א.ד.נ.ם. המאמרים עוסקים בנושאים שונים כגון : השכלה לאנשים עם צרכים מיוחדים, גישת הכוחות וההעצמה ועוד.

לפריט המלא
קרא | הורד


משחקי חברה ועוד - אוסף משחקים שונים לרכזי מועדונים חברתיים לבוגרים וצעירים    

על המשחק וחשיבותו ניתן ללמוד עוד מתקופת אפלטון, שאמר כי "אתה יכול לגלות טוב יותר את אופיו של אדם במשך שעה אחת של משחק, מאשר במשך שנה שלמה של שיחה".

במסמך זה נאספו ממגוון מקורות משחקים שונים בעלי אופי חברתי על מנת לסייע בידיהם של רכזי המועדונים החברתיים לגוון את הפעילות במועדון. במסמך משחקי חברה לפעילות חוץ ופנים. על פי רוב משחקים אשר אינם דורשים אביזרים מתוחכמים. אתם מוזמנים ליהנות ולשחק!

לפריט המלא
קרא | הורד


המחקר ככלי עזר בפיתוח שירותים חברתיים    

 תקציר הרצאה העוסק בדרכים בהם ניתן להיעזר במחקר על גווניו: סקרים, ראיונות, הערכת תוכניות ועוד על מנת לקבל החלטות ולגבש מדיניות לפיתוח שירותים שונים. בהרצאה ניתנות אך דוגמאות למחקרים שנעשו ועל יישימותם.

לפריט המלא
קרא | הורד


זעקת השתיקה: אתיקה מקצועית, אחריות מוסרית ועבודה סוציאלית    

תקציר הרצאה העוסק בהבדל בין חוק ואתיקה, ובין חקיקה מקצועית ואתיקה מקצועית.

לפריט המלא
קרא | הורד


חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, חובת היוועצות בין מורשה נגישות מתו"ס למורשה השירות    

מצגת מטעם נציבות השיוויון לאנשים עם מוגבלויות העוסקת בתפקידו של מורשי הנגישות והחוק המחייב התייעצות והדרכים להתייעצות נאותה.

לפריט המלא
קרא | הורד