A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

ה- NCAPC :Non Communicating Adult Pain Checklist כלי חדש המאפשר הערכת כאב של אנשים עם לקות אינטלקטואלית   מק"ט 541 | מנחים: Dr. Liv Inger Strand, Proffessor. Elisabeth Ljunggren, Proffessor. Rolf Moe-Nilssen  

עבודת זו לתואר שלישי (דוקטורט) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

כאב בעולם החי הנו תופעה מורכבת והכאב האנושי אף מסובך ביותר, עקב היותו מקושר לאסוציאציות נפשיות מורכבות על ידי החווה. לאור זאת, הערכת כאב הנה הליך מסובך ביותר ולרוב קשה לאימות ולתיקוף. במחקר עוסק בנושא הערכת כאב, וסוקר את הבעייתיות בהערכת כאב והגורמים אפשריים לטעות בעת הערכת כאב. כמו כן, מוצגים עקרונות לכלי תיאורטי להערכת כאב הקרוי: NCAPC (Non Communicating Adults Pain Checklist), ויפורטו נקודות עתידיות בתחום הערכת כאב. כלי מחקר זה, נמצא רגיש ויעל לאיתור כאב באנשים עם לקות אינטלקטואלית בכל רמות הלקות האינטלקטואלית בסיטואציות שונות ובמצבי כאב שונים.

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


הקשר בין השמנה ואיכות חיים בקרב מוגבלים שכלית   מק"ט 30 | חוקרים נוספים: פרופ' אריק רימרמן, גליה גולן שפרינצק  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

אוכלוסיית המוגבלים שכלית התפתחותית (מש"ה) לא זכתה להתייחסות מחקרית רבה בתחום מצבה הבריאותי, אולם, שיעור ההשמנה באוכלוסייה זו, גבוה יותר מאשר באוכלוסייה הכללית. השמנה נמצאה כמשפיעה על איכות החיים, אך לא נבדק הקשר שבין השמנה ואיכות חיים בקרב מש"ה. לפיכך, מטרת המחקר היא לבדוק האם קיים קשר בין השמנה לאיכות חיים בקרב קבוצה זו, והאם הקשר מושפע מגורמים כמו: מסגרת דיור, תעסוקה, גיל, מין, פעילות גופנית ותזונה. נמצא קשר מובהק בין מסגרת מגורים לבין פעילות גופנית, הרגלי אכילה ושימוש בשירותי רפואה. לא נמצא קשר בין השמנה למגדר, מסגרת מגורים, רמת מש"ה ואיכות חיים.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


סטטוס בריאות, תפקוד והשתתפות חברתית של מבוגרים עם פיגור שכלי באמצע החיים, הדרים במעונות ובדיור קהילתי בישראל   מק"ט 555 | מנחה: פרופ' אריק רימרמן  

עבודת גמר זו לתואר שלישי (דוקטורט) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

קיימים מחקרים מועטים העוסקים במבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה), זאת למרות הגידול הניכר בתוחלת החיים בקרב האוכלוסייה הכללית. מטרת המחקר היא לתת תמונת מצב מקיפה ומפורטת של מש"ה בישראל כדי לאפשר הבניית מדיניות מבוססת נתונים ומתן מענים הולמים לצורכיהם של בעלי הצרכים המיוחדים. הממצאים מלמדים על קפיצה בשיעורי המוגבלות והתחלואה האופייניים לזקנה רק בקרב אנשים עם מש"ה בני שבעים ומעלה. ישנם הבדלים מהותיים בין הזדקנותם של אנשים עם פיגור ובין כלל האוכלוסייה בתחומים הנובעים מהלקות ההתפתחותית או מטיפול לקוי, אך נמצא דפוס דומה של שינוי עם העלייה בגיל.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


גם לנו יש צרכים מיוחדים: בוגרים בספקטרום האוטיסטי מספרים    

"מדברים אוטיזם" הוא כנס המתקיים כל שנה, כאשר מדי כמה שנים מפורסמת אסופת מאמרים על בסיס הרצאות וסדנאות שהתקיימו בכנסים קודמים.
 
מאמר זה מבוסס על סדנה שהתקיימה בכנס "מדברים אוטיזם" בשנת 2009 בהנחייתה של סולה שלי, ובהשתתפותם של עמית פליס וענת ג'רסי.
 
מתוך המאמר -
החומר לסדנא עליה מבוסס מאמר זה נאסף מתוך הקהילה האוטיסטית, שמשתייכים אליה אנשים ונשים בספקטרום האוטיסטי (בין אם אובחנו ע"י איש-מקצוע ובין אם עברו בקהילה תהליך שאנו מכנים "אבחון עצמי מאושש עמיתים"). לקראת הסדנה קיימנו דיונים על הנושא עם אנשי הקהילה בארץ, בפגישות וכן במערכת הפורומים של אס"י. כמו-כן התבססנו על ידע מתוך היכרות עם מאות מאנשי הקהילה העולמית, בין אם במפגש בלתי-אמצעי (למשל בכנסים של הקהילה העולמית) ובין אם בהשתתפות בפורומים אינטרנטיים ובקריאת מאמרים, ספרים ובלוגים שלהם. ידע קהילתי, בשונה מביטוי אישי של א"ס (איש-ספקטרום) אחד, משקף מאפיינים של א"סים השונים זה מזה, ובכך מאפשר ראייה של מגוון ביטויי האוטיזם ומונע תפיסה סטריאוטיפית. ידע זה מובא כאן מתוך התפיסה הרווחת בקהילה את האוטיזם כחלק טבעי ומהותי של הקיום היומיומי, לא כבעיה להתמודד איתה או חידה למצוא את פשרה.
 

לפריט המלא
קרא | הורד


סיכון גבוה ממחלות לבעלי פיגור מזדקנים    

מחקר בינלאומי קובע כי בעלי פיגור שכלי ותסמונת-דאון מעל גיל 40 סובלים מבעיות נפוצות יותר של מחלות במערכת השמיעה, העיכול, הלב וכלי הדם וכן ממחלות זיהומיות, ללא כל קשר לארץ מוצאם. ככל שתהליך ההזדקנות עלה, נצפתה בקרבם גם שכיחות גבוהה יותר של בעיות עיניים וראיה, מערכת השלד ומערכת הנשימה, בהשוואה לאוכלוסייה הרגילה. לכתבה המלאה.

 הזדקנות של אנשים עם פיגור שכלי המקבלים שירותי דיור ו/או תעסוקה ממשרד הרווחה: תמונת מצב וצרכים   מק"ט 7 | חוקרים נוספים: דניז נאון, ג'ני ברודסקי, דליה מנדלר  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

בדומה לתהליכים שמתרחשים בכלל האוכלוסייה, גם בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) עלתה תוחלת החיים באופן משמעותי במאה השנים האחרונות, מה שגרם לכך שרבים מהם זוכים להגיע לגיל זקנה. המטרה הכללית של המחקר הייתה ללמוד על המאפיינים האישיים, החברתיים והבריאותיים של אנשים בגיל מבוגר עם מש"ה בישראל, ולבחון את הצרכים ואת המענים הניתנים בשירותים בעבורם ובעבור בני משפחתם - התומכים הבלתי פורמליים שלהם. זהו מחקר ארצי, אשר איסוף הנתונים בו נעשה באופנים שונים, בצורה רחבה ומקיפה – מהדיירים, משפחותיהם ומטפליהם. לבסוף, נערכו שלוש קבוצות מיקוד עם מגוון אנשי מקצוע, עובדי שטח ובני משפחה. 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


הסתמנות אוטיזם ותחלואה נוירו-פסיכיאטרית בחולי תסמונת ה-X השביר ובאחאים   מק"ט 17 | חוקרים נוספים: ד"ר ליאת ריס-לבבי , יעל קסנר-ברוך  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

תסמונת ה-X השביר (Fragile X syndrome) הינה הגורם השכיח ביותר, הידוע כיום, להורשה של מוגבלות שכלית התפתחותית. מטרות מחקר זה הינן: אפיון תחלואה פסיכיאטרית נלווית וסימפטומים אוטיסטיים בחולי תסמונת ה-X השביר ובאחאים בריאים. בדיקת קיומם של מאפיינים תפקודיים-התנהגותיים בחולי תסמונת ה-X השביר ובאחאים בריאים. וחיפוש הקשר בין גודל המוטציה לבין הופעת מאפיינים אוטיסטיים ותחלואה פסיכיאטרית נלווית בחולי תסמונת ה-X השביר. נמצא שישנו שינוי בפרופיל האופייני לחולים בתסמונת ה-X השביר עם הגיל. סוגים שונים של חרדות (פוביה ספציפית, אובססיות, כפייתיות והפרעת דחק פוסט טראומתית) וטיקים מוטוריים קיימים גם בקבוצת האחאים הבריאים של החולים בתסמונת.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


השימוש במציאות מדומה כפילות פנאי וכתוכנית לשיפור הכושר הגופני בקרב מבוגרים עם פיגור שכלי   מק"ט 19 | חוקרים נוספים: ד"ר שירה יילון-חיימוביץ, מאיר לוטן  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

עבור אנשים רבים, המונח 'מציאות מדומה' מתקשר לסימולציות יקרות וקסדות מסורבלות. ואכן, כך היה בעבר. עבור אנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית (מש"ה), קיים קושי מתועד בהבניית תכנית אימון גופני יעילה. במחקר זה נבחנה יעילות טכנולוגיית המציאות המדומה כפעילות פנאי וכאמצעי להתאמת תכנית פעילות, לשיפור הכושר הגופני, בקרב אנשים עם מש"ה. נמצא כי, טכנולוגיית VR מתאימה כפעילות פנאי מהנה, ואף כאמצעי יעיל להפעלה גופנית עבור אנשים עם מש"ה ברמת תפקוד בינונית. תוכנית הפעלה גופנית המבוססת על VR נמצאה כבעלת יכולת לשפר את כושרה הגופני של אוכלוסייה זו גם בתוכנית קצרת טווח. 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


תיפקודה של המערכת הוסטיבולרית בקרב אנשים מבוגרים עם פיגור שכלי   מק"ט 14 | חוקרים נוספים: עוז צור  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

הסבירות לנפילות עולה עם העלייה בגיל. אולם, מעט תשומת לב מחקרית ניתנת למאפייני שיווי משקל בקרב אנשים מבוגרים הלוקים במוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה), שבדרך כלל אינם נוטים להתלונן על כך. מטרת המחקר היא לבדוק את היארעות המגבלות במערכת הוסטיבולרית בקרב מבוגרים עם מש"ה. עלה כי בקרב 9 נבדקים (המהווים 30%) נמצא ליקוי ברפלקס ה- VOR. ממבדקי הפוסטוגרף נמצא, שמתוך תשעת הנבדקים לשבעה מהם היו ממצאים חיוביים המעידים על ליקוי יציבה על רקע וסטיבולרי. לסיכום, נמצא שסקירת רפלקס ה – VOR יכולה לתרום לגילוי מוקדם של הפרעות בשיווי משקל בקרב אנשים מבוגרים עם פיגור שכלי.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד


תחושת כאב באנשים עם פיגור שכלי   מק"ט 11 | חוקרים נוספים: פרופ' חיים פיק  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

הדעה הרווחת כיום היא, שאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה), רגישים פחות לכאב בהשוואה לנורמה. גישה זו מביאה לכך שאנשים עם מש"ה, מקבלים פחות תרופות להורדת כאב ולעיתים אינם מטופלים נגד כאב. ממחקרים עולה, שיתכן והתגובה לכאב באנשים עם מש"ה הינה מאוחרת, עקב שיבושים בהולכה או האטה בעיבוד המרכזי. מטרת המחקר ללמוד האם הרגישות לכאב בקרב אנשים עם מש"ה הינה מופחתת. וללמוד אם הבדל ברגישות, אם קיים, נובע משינויים במערכת העצבים. הממצאים מעידים, שאנשים עם מש"ה רגישים לכאב יותר מהרגיל, ואף שהתגובה לכאב אצלם איטית ומאוחרת מהרגיל, מה שעלול להיות מפורש כרגישות מופחתת.

 

למחקר המשך תפיסת כאב ותגובתיות לכאב בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית : איתור מדדים אובייקטיביים לכאב   לחץ כאן 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד