×

דין וחשבון הוועדה לבחינה ולהבניית דרכי ניהול והפעלה של מסגרות דיור חוץ ביתיות לאנשים עם מוגבלויות

מוגש לשר הרווחה והביטחון החברתי ז' באדר התשפ"ג, 28.02.23

הודעת דוברות משרד הרווחה והביטחון החברתי שנמסרה לציבור בתאריך 14.03.2023

משרד הרווחה והביטחון החברתי מפרסם את ממצאי דו”ח הוועדה הציבורית לבחינה ולהבניית דרכי ניהול והפעלה של מסגרות דיור חוץ ביתיות לאנשים עם מוגבלויות.

על פי ההמלצות הוועדה יש לפעול להעברת כל דיירי המעונות לדירות בקהילה בתוך 5 שנים ולהגדיר זאת כ”משימה לאומית”.

השר יעקב מרגי: “המקרים שתוארו בדו”ח הם קשים וכואבים ואנו כחברה מתוקנת לא יכולים לקבל מציאות כזאת.
אני מאמץ את מסקנות הדו”ח, עבורי זאת תכנית עבודה – הנחיתי את מנכ”ל המשרד להקים צוות מקצועי ליישום מסקנות הדו”ח”.

יו”ר הוועדה, השופטת (בדימוס) שולמית דותן: “הוועדה הגיעה למסקנה שטיפול שורש בבעיות הקיימות יכול להתבצע אך ורק בדרך של שינוי השיטה המוסדית וביצוע תהליך סדור, שיטתי ועקבי של תהליך ‘אל מיסוד’. רק תהליך זה, שנבחן ואומץ על ידי האו”ם ואושרר על ידי המדינה, וגם נבחן ויושם על ידי מדינות שונות, יהווה המענה למרבית הרעות החולות, הקשות והבלתי אנושיות שקיימות ומתחוללות במוסדות רבים”.

ממלא מקום מנכ”ל משרד הרווחה והביטחון החברתי, ינון אהרוני: “תומכים באופן מלא במעבר של דיירי המעונות לדירות בקהילה”.

קצת מידע על הוועדה:
הוועדה הוקמה על ידי השר לשעבר מאיר כהן, בעקבות האירועים החמורים שהתגלו במעון בני ציון והחשד להרעלת מזון בבית דפנה, וחבריה התבקשו לבחון את ההסדרים הנהוגים למגורים חוץ ביתיים לאנשים עם מוגבלות.

בראש הוועדה עמדה נשיאת בתי משפט השלום בדימוס, השופטת שולמית דותן.

לעיון בהודעת הדוברות ולמסמך המלא>>

مواد ذات صلة بالموضوع