×

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות בר אילן – סיכום פעילות לשנת תשפ”ב 2021-2022

מחברים נוספים : מיה גפן

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות הפועלת בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן עוסקת בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות שכלית-התפתחותית, נפשית, חושית ושכלית באמצעות כלים משפטיים. התחומים בהם עוסקת הקליניקה הם מגוונים, וכוללים בין השאר קידום כשרות משפטית, הורות, תעסוקה ונגישות, תוך מתן דגש על ליווי משפטי-טיפולי, לרבות באמצעות שיתופי פעולה עם קרן שלם. במהלך חודש אוקטובר יצא דו”ח שנתי של הקליניקה לשנה”ל תשפ”ב בו ניתן לקרוא על העשייה השנתית.

לדו”ח המסכם לשנת תשפ”ב 2021-2022

לעיון בדו”חות של שנים קודמות

פריטים קשורים