×

חקירה והעדה של אנשים עם מש”ה

תהליכי הכשרת חוקרים מיוחדים ופיתוח ערכות להנגשת העדות באמצעות תת"ח

אנשים עם לקויות אינטלקטואליות נמצאים בסיכון מוגבר להיות קורבנות של התעללות. לקויות אלו גם עלולות להגביל את יכולתם לחשוף את דבר הפגיעה ולספק מידע משפטי רלוונטי בנוגע לתקיפה לגורמי חקירה.
עם החלת חוק חדש ‘חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית) התשס”ו-2005 ‘ ,הוסבו בהדרגה חוקרי ילדים לשמש בתפקיד חוקרים מיוחדים לאוכלוסיית אנשים עם מש”ה. החוקרים המיוחדים הם על פי רוב עובדים סוציאליים אשר עברו הכשרה ייעודית לחקירת אנשים עם מגבלות שכליות בכל רצף הגילאים. ההכשרה כללה בין היתר היבטים יישומיים והיבטים תיאורטיים של המוגבלות השכלית, היבטים משפטיים של החקירה וגם הכשרה מעשית לחקירת אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
קרן שלם מימנה מחקר שמטרתו לבחון את הפרוטוקול בו משתמשים אותם חוקרים ואת מידת התאמתו ויישומו בעת החקירה. המחקר בוצע ע”י פרופ’ אירית הרשקוביץ מאונ’ חיפה, לקריאת המחקר לחצו כאן.

על מנת להשלים את תהליך החקירה, חברו העמותות : חרוב ואשלים יחד עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים ופיתחו כלים להנגשת הליך חקירה והעדה של אנשים עם מוגבלות תקשורתית מורכבת באמצעות ערכת תת”ח (תקשורת תומכת וחליפית).
לצפיה בסרטון ובפלייר המציג את הכלים, לחצו כאן.

 

פריטים קשורים