×

טכנולוגיות ואפליקציות בבריאות הנפש

טכנולוגיות ואפליקציות הינן כלי נוסף היכול לסייע לאנשים עם מגבלה נפשית במסע ההחלמה לאחר משבר נפשי. חלק מהטכנולוגיות והאפליקציות פותחו במיוחד לאנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית אך רבות מהן נמצאות בשימוש רחב בקרב אוכלוסיות שונות. במסמך זה נציג טכנולוגיות ואפליקציות היכולות להועיל לאדם בהיבטים שונים בחיי היום יום, כגון: ניהול מחלה והחלמה, ויסות חושי, פנאי וחברה, בטיחות וביטחון, ניהול סדר יום ואורח חיים בריא. המסמך נכתב כחלק מתהליך פיתוח הידע שנעשה בתכנית “בתים חכמים”.

החוברת הופקה ע”י ג’וינט ישראל מעבר למגבלות, בשיתוף האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות, מנהל מוגבלויות במשרד הרווחה, קרן אריסון, בית איזי שפירא וחברת אטוויזור. המידע נאסף על בסיס למידה מעמיקה שנעשתה בתוכנית הפיילוט “בתים חכמים”, שבה שותפים גם ישראל דיגיטלית והאגף לחינוך מיוחד במשרד הבריאות. חלק גדול מהפתרונות המוצעים הם קטנים, זולים ונגישים, שעשו שינוי גדול בתחושת העצמאות והמסוגלות של משתתפי התכנית.

פריטים קשורים