×

מדריך לשילוב ילדים ונוער עם מוגבלות בתנועות הנוער

תשע"ו 2015

המדריך פותח במסגרת התכנית להשתלבות ילדים ובני נוער עם מוגבלות בתנועות הנוער.

התכנית הינה שותפות של ג’וינט אשלים, איגוד מנהלי מחלקות לחינוך רשויות המקומיות, מועצת תנועות הנוער, קרנות הביטוח הלאומי, קרן שלם, משרד החינוך, מנהל חברה ונוער ומשרד הרווחה

המדריך משקף ידע וניסיון אשר נצברו לאורך השנים בתנועות ששילבו ילדים עם מוגבלויות טרום התוכנית לשילוב ומביא את התובנות של כלל התנועות שלא עסקו בכך בעבר באופן מסודר ועוסקות בכך היום במסגרת התוכנית. התוצאה הינה ידע מובנה ומעובה הכולל גם המלצות חדשות לפעולה

 

.קרן שלם היתה שותפה בתוכנית על חלקיה השונים

 

לעיון במדריך לרכזים לחץ כאן


לעיון בפנקס למדריך לחץ כאן


לאתר התוכנית לחץ כאן


לסרטוני הקמפיין "אל תפספס חבר" לחץ כאן

 

ללומדה להנגשת פעילויות לחניכים עם מוגבלויות לחץ כאן

 

 

 

פריטים קשורים