×

מיניות וזוגיות בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית – חוברת העשרה

עורכות נוספות : נגה חן

לוי-ורד, ע’ וחן, נ’ (עורכות, 2020). מיניות וזוגיות בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית – חוברת העשרה מקצועית.  יחידת ‘מכלול’, קרן שלם. החוברת הופקה בשפה העברית ובשפה הערבית .

 

העבודה והטיפול הישיר באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית מזמינה לרוב תחושות של סיפוק ומשמעות, במטרה להביא לשיפור איכות חייו. בו בזמן, היא מציפה שאלות וסוגיות סביב נושאים מורכבים, לרבות נושאים הנוגעים לקשרים הבין-אישים, מערכות יחסים, זוגיות ומיניות.

בעבודתנו עם אנשים עם מוגבלות שכלית אנו מדגישים את הצורך לאפשר לכל אדם עם מוגבלות לחיות חיים עם משמעות, באופן המעודד עצמאות, איכות חיים ומיצוי הפוטנציאל האישי. כל זאת בהתאם לצרכיו, יכוליו, ערכיו החברתיים ורצונותיו ליצור קשרים בין אישיים, לפתח מערכת יחסים חברית ו/או זוגית, ואף לספק את רצונותיו וצרכיו בתחום המיני. זאת מתוך הכרה כי התחום המיני הוא חלק נורמטיבי בהתנהגות האדם. לכל בני האדם צרכים מיניים לאורך תקופות החיים. זו זכותו הבלתי נתנת לערעור של כל בן אנוש, יהיה אשר יהיה מצבו השכלי והגופני.

רכישת ולמידה הינם חלק חשוב בדעת ההתמקצעות של כל איש מקצוען חשוב כי תכיר/י את התיאוריות ואת העקרונות הבסיסיים העומדים בבסיס תחום זה. ידע זה יאפשר לך להפוך לרופא/ת ומדריך/ה מקצועי יותר, וכן לספק שירות מיטבי יותר אנשים עם מוגבלות שכלית.

בחוברת זו תמצא מידע ראשוני על ההיבטים הקשורים לתחום המיני-חברתי של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. החוברת מאגדת את הידע הבסיסי והעדכני הנוגע למגוון היבטים הקשורים למיניות וזוגיות בקרב אנשים מוגבלות שכלית התפתחותית, ואינה כוללת מסמך מדיניות או נהלים בתחום זה. מומלץ להמשיך ולהשתמש בנושא באמצעות השתלמויות או קריאה נוספת.

תודה לכל הכותבים אשר לקחו חלק בכתיבת החברת, וכן על נכונותם להציג את הידע באופן נגיש ונוח לקריאה.

 

לחוברת בשפה העברית 

לחוות בשפה הערבית  


בברכת הצלחה,

ענת פרנק שרון גנות
מנהלת תחום תכונות ייחודיות מנהלת ידע
השרות להערכה והכרה, קרן שלם
אגף להערכה, הכרה ותוכניות,
מינימליות,
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. 

 

 

 

פריטים קשורים