×

מיפוי הזכויות והשירותים הקיימים במשרדי העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, החינוך והבריאות עבור ילדים ונוער עם מוגבלויות

מחברים נוספים : מיה גפן, גילת האברד, ארד קלמן

המסמך נכתב במסגרת פרוייקט: האדם במרכז –ילדים ונוער עם מוגבלויות עיצוב השירותים החברתיים הניתנים על ידי הממשלה בראיית האזרח במרכז, ליצירת שירותים מסונכרנים, מתואמים, בסטנדרט אחיד וגבוה.
הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות לזכרו של פרופ’ יעקב נאמן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

המסמך זה ממפה את השירותים הניתנים לילדים ונוער עם מוגבלות על ידי משרדי הממשלה השונים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (לרבות המוסד לביטוח לאומי), משרד החינוך; משרד הבריאות, בחלוקה לשש אוכלוסיות: אוטיזם, מוגבלות שכלית התפתחותית, מוגבלות פיזית;, מוגבלות חושית (שמיעה), מוגבלות חושית (ראייה), לקויי למידה מורכבים עם הנמכה
קוגניטיבית. הבדיקה מעודכנת למועד הגשתו של מסמך זה.

מילות מפתח : מוגבלויות, שירותים לילדים ונוער עם מוגבלויות, שירותים חברתיים

פריטים קשורים