×

מכון חרוב פותח תוכנית למידה בנושא – טיפול בילדים בעלי מוגבלויות שעברו פגיעה מינית

 מכון חרוב פותח תוכנית למידה בנושא – טיפול בילדים בעלי מוגבלויות שעברו פגיעה מינית.
מצ"ב קול קורא להגשת מועמדות לקורס.


לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב’ טלי שלומי במייל.    או באתר מכון חרוב

 

פריטים קשורים