×

סקירת השירותים החברתיים לשנת 2016

סקירת השירותים החברתיים לשנת 2016 של משרד הרווחה והשירותים החברתיים מציגה נתונים סטטיסטיים ותוצאות מחקרים על מכוון האוכלוסיות המטופלות על ידי המשרד.

הפרק השישי עוסק באנשים עם מוגבלויות, חלק א’ בפרק זה עוסק באוכלוסיית האנשים עם מש”ה.

להלן הקישור לכל הסקירה.
להלן הקישור לחלק העוסק באוכלוסיית האנשים עם מש”ה. (עמ’ 377)

 

פריטים קשורים