×

סקירת השירותים החברתיים : סקירת העשור 2009-2018

סקירת העשור של השירותים החברתיים של משרד הרווחה והביטחון החברתי  מציגה נתונים סטטיסטיים ותוצאות מחקרים על מכוון האוכלוסיות המטופלות על ידי המשרד.
השנים אליהן מתייחסת הסקירה הן 2009-2018.

הפרק השישי עוסק באנשים עם מוגבלויות, חלק א’ בפרק זה עוסק באוכלוסיית האנשים עם מש”ה.

להלן הקישור לכל הסקירה.
להלן הקישור לחלק העוסק באוכלוסיית האנשים עם מש”ה

 

פריטים קשורים