×

הזדקנות ומוגבלות שכלית התפתחותית: פיתוח והערכת תכנית להנגשת הזקנה וההזדקנות עבור מקבלי השירות, המשפחות וצוות המסגרת

מחברים נוספים : טליה אלג'ם

התכנית בנויה על עקרונות התפיסה הדוגלת ב’שירות מכוון אדם’, המתבססת על ההנחה, כי לכל אדם יש יכולת לעצב את חייו אם יינתנו לו ההזדמנות והתמיכה המתאימה, וכי האדם יכול לקבוע ולנתב את חייו על סמך עוצמותיו, יכולותיו, רשתות התמיכה שלו והעדפותיו. לצורך כך, על האדם להכיר את עצמו ואת רצונותיו ולהשמיע את קולו.
כמו כן היא עוסקת בפיתוח מודעות למאפיינים הייחודיים של תהליכי ההזדקנות של אנשים עם מש”ה בקרב מקבלי שירות, בני משפחה וחברי צוות; בפיתוח כלים להתמודדות עם תכנון העתיד ובהתמודדות רגשית עם השינויים והאובדנים בזקנה. בהתאם לכך, התוכנית מאפשרת לאנשים עם מש”ה להכיר יותר את עצמם, לפתח תפיסה עצמית חיובית, להגדיל את המיומנויות לפיתוח קשרים חברתיים, להשמיע את קולם ולהחליט עבור עצמם. במהלך התכנית נבנה עם המשתתפים כלי להצגת תוכנית חיים אישית, המשקפת ומבטאת את הדברים המשמעותיים עבור כל אחד ואחד ומהווה בסיס להמשך תכנון העתיד. המשמעות היא, שאנשים עם מוגבלות הופכים לשותפים פעילים בעיצוב חייהם ומקבלים במה להשמיע את קולם.

התכנית לוותה במחקר הערכה של יחידת ‘מכלול’ בקרן שלם. תוצאות המחקר, יחד עם תובנות הצוותים והמשתתפים, מחזקות את ההבנה לגבי חשיבות התהליך הן ברמת הקניית ידע בנושא ההזדקנות, הן בחשיבות ההכנה ותכנון העתיד והן בהקשר למקומם של מקבלי השירות, בני המשפחה והצוות כשותפים מלאים בתהליך.

פיתוח התכנית והערכתה בשיתוף עם:

-שרון גנות, מנהלת ידע, קרן שלם

-יואב אנקרי, מנהל תחום מרכזי יום וגמלאים, שירות בוגרים ומזדקנים,

 אגף קהילה, מינהל מוגבלויות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

-יהלי בן עמי ויטנברג, מנהלת מכון טראמפ, בית איזי שפירא

-צוותי מעונות גל וצוותי אלווין ישראל


להלן החמרים שפותחו במסגרת התכנית :

תדריך התכנית 

כלי הדרכה – מעגל תכנית אישית

כלי הדרכה – סרגל העשורים

כלי הדרכה – קלפי תמונות

מצגת -הזדקנות ומוגבלות שכלית התפתחותית

טופס הסכמה מונגש למקבלי השירות להשתתפות בתכנית 

משוב מונגש למקבלי השירות שהשתתפו בתכנית 

 התדריך וכל חמרי העזר תורגמו גם לשפה הערבית  בקישור המצורף.

התוכנית בוצעה במימון של קרן שלם.

פריטים קשורים