×

אוגדן להפעלת מרכזי יום טיפוליים-סיעודיים 21+

לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

מטרתו של האוגדן לספק ידע, מידע והנחיות לכל מי שעוסקים בהפעלת מרכזי יום טיפוליים סיעודיים 21+ לאנשים עם מש"ה.

האוגדן מחבר בין מדיניות המשרד, נהליו לבין חכמת המעשה הצומחת ומתפתחת בשטח.

האוגדן מציג תפיסה מקצועית המושתתת על נהלים, מדיניות וסטנדרטים, מודלים פעילים של מרכזי יום, ריכוז של כלים ודוגמאות מהשטח וכן תשתית לביצוע בקרה וניהול של המרכז.


פריטים קשורים