×

אפיון הכוונות התקשורתיות אשר מופקות על ידי ילדים עם איחור התפתחותי או מוגבלות שכלית התפתחותית בהשוואה לילדים שהתפתחותם טיפוסית אשר שווים להם בגיל התפתחותי או בגיל כרונולוגי

מק"ט 890-126-2019

מחקר זה נעשה במימון קרן שלם.

היכולת להביע כוונה תקשורתית או פעולת דיבור הינה יכולת פרגמטית אשר מאפשרת לפרט לממש את צרכיו האישיים והחברתיים. מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון את הכוונות התקשורתיות אשר מופקות על ידי ילדים צעירים עם איחור התפתחותי או מוגבלות שכלית בהשוואה לילדים שהתפתחותם טיפוסית ששווים להם בגיל התפתחותי או בגיל כרונולוגי. הכוונות התקשורתיות של הילדים נבדקו בהקשר מובנה ותצפית חופשית. פרופיל הכוונות התקשורתיות שהפיקו ילדים עם איחור התפתחותי או מוגבלות שכלית היה ברובו שונה בהשוואה לפרופיל שהפיקו בני גילם שהתפתחותם טיפוסית. בהשוואה בין פרופיל הכוונות התקשורתיות שהפיקו ילדים עם איחור התפתחותי או מוגבלות שכלית לילדים שהתפתחותם טיפוסית ששווים להם ביכולת ההתפתחותית נמצא דמיון ושוני.

מילות מפתח: ילדים עם איחור התפתחותי, כוונות תקשורתיות, אמצעים תקשורתיים, תפקודים ניהוליים, הקשר מובנה, תצפית חופשית


פריטים קשורים