×

בחינת שילוב תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בישראל: מאפיינים עיקריים ומידת שביעות הרצון של הצוות החינוכי, של התלמידים ושל הוריהם

מק"ט 890-66-2018| מחברים נוספים: גלעדה אבישר
מחקר זה נעשה בסיוע קרן שלם.
במחקר זה נבחנו תהליכים שילוב של תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקרב החינוכי, מעניקה עם מש”ה והוריהם. בנוסף נבחנו היבטים לימודיים, חברתיים והתנהגותיים של פרופיל המשולבים; הרצון שלהם וכן תפיסות מתנדבים במשלבים. המוסד היהודי בלבד באמצעות שאלון וראיון אישי.
נמצא תלמידים עם מש”ה משולבים בכיתות הרגילות בשילוב יחידני מלא או חלקי וכן שילוב כוללני ספר בבית מכיל וכן יש עוד מרכיבים שמקדמים יישום שילוב של תלמידים עם מש”ה מעבר לגורמים שמעכבים. אפשרות בכיתה הרגילה נתפסת כאפשרות להשתלב חברתית ובתוך כך פיתרון המשלבים תופסים את התלמיד המשולב כחלק בלתי נפרד מקבוצת חברים לצד ההבנה שיש לעזור.

 

 


פריטים קשורים