×

ביטוייה של אוריינטציה הומניסטית בתפיסת ובהתייחסותם של נותני שירותים המלווים ותומכים באנשים עם מש”ה ובתפיסתם של מקבלי השירותים את עצמם ואת חייהם

מק"ט 890-83-2018| מחברים נוספים: רן נוימן, נירית קרני וייזר

מחקר זה נעשה בסיוע קרן שלם.

במחקר הנוכחי נבדק עד כמה מחלחלת האוריינטציה ההומניסטית לתפיסתם של נותני השירותים העובדים עם אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש”ה) ולתפיסה של מקבלי השירותים שלהם את מסוגלותם וחייהם. במדגם- 61 נותני שירותים  ו-95 מקבלי שירותים. נמצאה מובחנות בין נותני שירותים עם אוריינטציה הומניסטית, לבין אלה שתפיסתם רפואית; נמצאה הערכה גבוהה יותר של נותני שירותים עם אוריינטציה הומניסטית את מסוגלותם של מקבלי השירותים שלהם ונמצא מתאם חיובי בין ההערכות של ‘הנותן והמקבל’ לגבי מסוגלותו של האחרון. אוריינטציה הומניסטית היא תנאי חשוב לכך שמקבל שירותים יחווה את עצמו ואת חייו באופן חיובי ואופטימי יותר ויכולה להוות מנוף לטיפוח האוטונומיה של מקבל השירותים.

מילות מפתח : אוריינטציה הומניסטית, נותני שירותים, מקבלי שירותים , אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, מסוגלות עצמית, תמיכות.


פריטים קשורים