×

בנייה, תיקוף ושימוש בכלי סקר תפקודי חדש עבור בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש”ה)

מק"ט 890-277-2020| בהנחיית : פרופ' מאיר לוטן ופרופ' דניאל סנדר מורן

עבודת גמר זו לתואר שלישי (דוקטורט) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מוגבלות שכלית התפתחותית (מש”ה), הינה בעלת אופי דינאמי עם אפשרות לשינויים תפקודיים במהלך החיים. לכן, קיים צורך לעקוב באופן קבוע  אחרי מצבם התפקודי של בוגרים עם מש”ה, על מנת להעניק להם תמיכות מותאמות ככל האפשר, לכל שלב בחייהם.

במחקר הנוכחי נבנה כלי סקר חדש , תקף ומהימן לאיתור שינויים במצבם התפקודי של בוגרים עם מש”ה, על ידי מטפליהם הישירים, ונבדקה ישימותו הקלינית במהלך תקופת הקורונה.

הכלי החדש (ID-FST) בעל ערכים פסיכומטריים גבוהים ומאפשר תוך פחות מחמש דקות, זיהוי רמת מוגבלות תפקודית עדכנית על ידי המטפל הישיר. שימוש קבוע בכלי החדש, מאפשר התייעלות עתידית בהקצאת המשאבים הטיפוליים הקיימים כיום.

מילות מפתח: מבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, כלי סקר, איתור שינויים תפקודיים וסביבתיים, קורונה.


פריטים קשורים