×

דוח צללים – יישום אמנת האו”ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בישראל

מחברים נוספים : רוני רוטלר ויותם טולוב

‘הפורום האזרחי לקידום האמנה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות’ נוסד על ידי בזכות ובית איזי שפירא בעקבות אשרורה של אמנה זו על ידי ממשלת ישראל בשנת 2012 .בפורום שותפים כ-30 ארגונים המייצגים נשים, גברים, ילדות וילדים עם מוגבלות מכל חלקי החברה  הישראלית ופועלים למימוש זכויותיהם. הפורום פועל ליישום מלא של האמנה וכן להטמעת ערכיה בקרב ציבור האנשים עם מוגבלות, אנשי מקצוע, מקבלי החלטות והציבור הרחב. לרגל ציון עשרים שנה לחקיקת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בישראל, החלטנו לפרסם דוח שמצביע על הפערים בין דרישות האמנה למציאות בישראל וכולל המלצות ברורות לממשלת ישראל לצמצום פערים אלה. השנה החלטנו להתמקד בארבע זכויות מתוך הזכויות הכלולות באמנה:

הזכות לכשרות משפטית (סעיף 12)

הזכות לחיים עצמאיים ושילוב בקהילה (סעיף 19 )

הזכות למשפחה והורות (סעיף 23 )

הזכות לעבודה ותעסוקה (סעיף 27)

במקביל החל הפורום לעבוד על הדוח לשנת 2019 .הנושאים שייכללו בדוח הבא הם:

חינוך (סעיף 24 )

בריאות (סעיף 25)

מנגנון יישום ופיקוח על האמנה ברמה הלאומית (סעיף 33)

אנו תקווה כי דוח זה יהיה ראשון בסדרה של דוחות שבהם נציג את התקדמות מדינת ישראל ביישום הוראות האמנה ואת הפערים המרכזיים שנותר לצמצם בין דרישות האמנה למציאות בישראל. בכך נסייע להגיע למימוש מלא של זכותם של אנשים עם מוגבלות להשתתפות מלאה, שוויונית ומכובדת בחברה הישראלית.


פריטים קשורים