×

‘ההכרח לא יגונה ולא ישובח’: המשמעות שמעניקים עובדים סוציאליים למינוי אפוטרופס עבור אנשים עם מוגבלויות

מחברים נוספים: שירלי ורנר

 Necessity is Neither Condemned nor Praised’: Social Workers’ Meanings of Guardianship for Disabled People’

לאורך ההיסטוריה המודרנית, אנשים עם מוגבלויות, בעיקר שכלית ונפשית, היו תחת מינוי אפוטרופוס. לאור הביקורות כלפי פרקטיקה זו, בשנת 2016 ערכה מדינת ישראל רפורמה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. במסגרת רפורמה זו, הוחלט על צמצום השימוש באפוטרופסות ועל קידום חלופות מגבילות פחות, בראשן תמיכה בקבלת החלטות (supported decision making). יישום מוצלח של הרפורמה טמון באנשי המקצוע האמונים על החוק, בהם העובדים והעובדות הסוציאליים אשר להם תפקיד מרכזי בתהליכי המינוי של אפוטרופסות ותמיכה בקבלת החלטות. במחקר זה, המבוסס על ראיונות חצי-מובנים עם 27 עובדים ועובדות סוציאליים, בחנו את המשמעות שמעניקים עובדים אלו לפרקטיקות אלו של אפוטרופסות ותמיכה בקבלת החלטות.  ממצאי המחקר מראים לנו כי על אף שעובדים אלו תפסו את האפוטרופסות כפרקטיקה בעלת חסרונות רבים, בהם פגיעה באוטונומיה של האדם, הרי שרובם המוחץ חשב כי השימוש בה הכרחי.  מן הראיונות עולים שלושה נימוקים מרכזיים לשימוש באפוטרופסות:  א. מניעת סיכונים ב. קידום איכות חיים ג. צרכיהם של צדדים שלישיים (כגון בנקים ומסגרות רווחה). במסגרת הדיון אנו דנים בנימוקים אלו ומנסים לחשוב עליהם מחדש. כך למשל, אנו מדגישים כי על אף שמניעת סיכון זה ערך מקצועי חשוב, יש סימן שאלה גדול האם אפוטרופסות היא כלי אפקטיבי למימושו. יתר על כן, אנו מצביעים על המושג של dignity of risk המתייחס לצורך של כולנו להתנסות בחוויות חיים שונות, כולל גם בסיכונים השונים הכרוכים בכך.  את המאמר אנו מסיימים עם מספר המלצות פרקטיות, בעיקר הכשרת העובדים הסוציאליים בכל הנושא של אפוטרופסות ותמיכה בקבלת החלטות. הכשרה שכזו צריכה להתייחס למושגים מרכזיים, כמו סיכון ואוטונומיה, לנהל דיאלוג עם החששות שמבטאים העובדים הסוציאליים, וכן להציע נקודת מבט הרואה בחלופה של תמיכה בקבלת החלטות פתרון אפקטיבי לחששות אלו.  בימים אלו, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וכן משרד המשפטים, עוסקים בפיתוח התחום, ובין השאר עוסקים בהכשרות אנשי המקצוע הרלוונטיים, בהם העובדים הסוציאליים. התקווה היא כי הכשרות אלו, והפיתוחים האחרים, יאפשר אכן להוביל אותנו לעידן חדש בתחום הכשרות המשפטית והאוטונומיה של אנשים עם מוגבלות.

המחקר מומן על ידי הקרן הלאומית למדע

המאמר פורסם בכתב העת :  The British Journal of Social Work

לתקציר המאמר באתר כתב העת 

מילות מפתח :

אפוטרופסות, תמיכה בקבלת החלטות, אמנת האו”ם, עבודה סוציאלית

 


פריטים קשורים