×

הורות למתבגר עם לקות אינטלקטואלית בעדה הדרוזית: השוואה בין הורים דרוזים למתבגרים עם לקות אינטלקטואלית לבין הורים דרוזים למתבגרים ללא לקות אינטלקטואלית במדדים לחץ, תחושת קוהרנטיות ותקווה

מק"ט 616 | מנחה : ד"ר איריס מנור בינימיני
 עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.
מטרת המחקר הנוכחי הינה ללמוד על חוויית ההורות למתבגר עם לקות אינטלקטואלית (ל”א) בעדה הדרוזית, תוך התייחסות למדדים של לחץ, תחושת קוהרנטיות ותקווה. הממצאים הצביעו על קווי שוני ודמיון בין הורים למתבגרים עם ל”א לבין הורים למתבגרים ללא ל”א. נמצא הבדל מובהק בתחושת הלחץ ההורי, הקוהרנטיות, המשמעות והתקווה. הורים למתבגרים עם ל”א דיווחו על תחושת לחץ הורי גבוהה יותר ובמקביל תחושת קוהרנטיות, משמעות ותקווה נמוכות יותר בהשוואה להורים למתבגרים ללא ל”א. הורים בשתי הקבוצות דיווחו על תחושות דומות במדד הלחץ הכללי, הלחץ הזוגי והלחץ הכלכלי וכן בתחושת הניהוליות והמובנות.

 


פריטים קשורים