×

הזכות להשמיע קול!

הנגשת הליך חקירה והעדה של אנשים עם מוגבלות תקשורתית מורכבת באמצעות ערכת תת"ח (תקשורת תומכת וחליפית)
 הנגשת הליך חקירה והעדה של אנשים עם מוגבלות תקשורתית באמצעות ערכת תת"ח  מאפשרת לחוקרים ולבתי המשפט לחשוף פגיעות ולהגיע לחקר האמת ולמיצוי הדין עם הפוגעים באוכלוסייה זו.

הסרטון המצורף מציג את הערכה, הרציונל שעומד מאחוריה והדגמה של השימוש בה.
כמו כן, ניתן לפנות לצוות התוכנית על מנת להזמין הרצאות והשתלמויות בנושא.
לפרטים : אורי גור דותן 054-4453557

  


פריטים קשורים