×

המדינה מתעלמת כשנתיים מדו"ח שהנחה לסגור מוסדות למוגבלים

 הכתבה מציגה את עיקרי ממצאי דו"ח וועדת המומחים הבינלאומית שהוזמנה על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים בנושא הדיור בקהילה בישראל לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מהיבט בינלאומי משווה.
בכתבה טוענת כי הדו"ח המליץ על שינוי מדיניות וסוקרת את הסיבות לעיכוב אימוץ המלצותיו.


פריטים קשורים

דילוג לתוכן