×

הנגשת אתרים וקהילות ווירטואליות לאנשים עם לקויות אינטלקטואלית

זהו דו"ח אודות סקר שנערך לקראת בניית אתר קהילתי עבור אנשים עם לקויות אינטלקטואליות. מטרת הסקר והדו"ח היא לרכז נתונים אודות הנגשת קהילות מקוונות לבעלי מוגבלויות אינטלקטואליות (פתרונות קיימים, מכונים ומומחים, מאמרים וכלי פיתוח). בהתאמה, לדו"ח שמונה חלקים:

1. קהילות מקוונות ומכוונות לאוכלוסיית היעד – הגדרת המשימה.
2. אוכלוסיית היעד – תיאור פונקציונאלי.
3. פתרונות קיימים – עיצוב אוניברסאלי של קהילות מקוונות ומכוונות.
4. פתרונות קיימים – רעיונות הנגשה ואינטראקטיביות באתרים שאינם קהילות מקוונות.
5. מכוני מחקר ופיתוח העוסקים בבניית אתרים נגישים המכוונים לבעלי לקויות אינטלקטואליות.
6. מומחים העוסקים בתחום – שכדאי לשקול פנייה אליהם.
7. מאמרים אודות הנגשת החיים החברתיים במרשתת לבעלי לקויות אינטלקטואליות.
8. כלים למפתחי אתרים.

 


פריטים קשורים