×

הערכת מסלול תמר (פיילוט) – תמיכה מקצועית ברשויות המקומיות

מק"ט 890-311-2020| מחברים נוספים: נגה חן

מחקר הערכה זה נעשה ע”י מכלול- יח’ הערכה ומחקר של קרן שלם.

לקראת סוף שנת 2020 פרסמה קרן שלם קול קורא עבור מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות למסלול ‘תמר’- מסלול מענקים אשר מכוון לתמיכה בהשתלמויות מקצועיות בתחום המוגבלויות במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות והאזוריות. 29 השתלמויות פותחו ויצאו לפועל (בהן השתתפו 49 רשויות). מטרות ההערכה הייתה לבחון את מידת הייתכנות של הרשויות להגיש הצעות בעקבות הקול הקורא, לבחון את תהליך פיתוח ההשתלמויות ומאפייניהם וכן להעריך את מידת הצלחתן בעיני מפתחי ומובילי ההשתלמויות.

נתוני ההערכה נאספו באמצעות שליחת שאלון מקוון לכלל מובילי ההשתלמויות וכן באמצעות ניתוח הסילבוסים של ההשתלמויות שפותחו. בהערכה השתתפו 27 מובילי התוכניות. ממצאי ההערכה הצביעו על תהליך מאתגר של פיתוח ההשתלמויות, אולם, על הצלחת המחלקות להוציאן לפועל, בהתאם לקול הקורא. מידת שביעות הרצון מהמיזם ומהתהליך הייתה גבוהה עד גבוהה מאוד. ההשתלמויות איפשרו פסק זמן מקצועי, הנחלת שפה וכלים אחידים, וגיבוש צוותי ברשויות. נמצאה תרומה חשובה לקביעת תנאי סף ולו”ז לביצוע, למעורבות הפיקוח הארצי והמחוזי, לחבירה של רשויות האחת לשנייה, לביצוע מיפוי צרכים מקדים ולגיוס כוחות חיצוניים ופנימיים. בנוסף ניכר כי קיימת חשיבות להחלטה על פורמט ההשתלמות (זום/פרונטלי) תוך הבנה של המעלות והמגרעות שבכל פורמט.

מילות מפתח : רשויות מקומיות, הכשרה, העשרה

 

תמר – חכמת המעשה : המלצות לבניית השתלמות במסלול תמר- תמיכה מקצועית בתחום המוגבלויות, במחלקות הרווחה ברשויות המקומיות


פריטים קשורים