×

הערכת תוכנית ‘טבע נגיש לכל’ – דוח ביניים

התוכנית מופעלת על ידי עמותת 'אורות הגליל'

טבע נגיש לכל הינה תוכנית שמטרתה ליצור קבוצה חברתית לומדת רחבה , של בוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית, המתגוררים בקהילה באזור הצפון הנפגשת באופן רצוף וקבוע. הקבוצה לומדת אודות הטבע ברמה המותאמת ליכולותיהם, הדגש הוא על התאמה של החוויה לעולמם הרגשי של המשתתפים. התוכנית מופעלת על ידי עמותת "אורות הגליל" ומלווה על ידי יחידת המחקר וההערכה של מכללת תל חי. מוצג בזאת דוח הביניים של הערכת התוכנית.

קרן שלם מסייעת במימון התוכנית במסגרת מסלול יזמות חברתית בפריפריה.


פריטים קשורים