×

הערכת תמיכת קרן שלם בקורסים (בתחום המוגבלות השכלית) במוסדות האקדמיים (בין השנים 2013-2020)

מק"ט 890-273-2020| מחברים נוספים: נגה חן

מחקר הערכה זה נעשה ע”י מכלול- יח’ הערכה ומחקר של קרן שלם.

ב- 8 השנים האחרונות, תמכה קרן שלם בכ- 100 קורסים בעשרות מוסדות להשכלה גבוהה (אוניברסיטאות, מכללות, סמינרים) ובתחומי דעת מגוונים: מקצועות הבריאות, חינוך, עבודה סוציאלית, ניהול, אדריכלות, יעוץ גנטי, סנגור עצמי, תזונה ועוד. מטרת ההערכה זו הייתה לבחון את תרומת תמיכתה של קרן שלם בקורסי אקדמיה בתחום המש”ה, בעיני אנשי הסגל אשר הובילו את הקורסים. מובילי הקורסים אשר קיבלו בעבר את תמיכתה של הקרן עבור פיתוח קורסים בתחום המש”ה באקדמיה, וכן אלו שנהנים מתמיכה זו בהווה, התבקשו להשיב על סקר שנבנה ע”י צוות קרן שלם וע”י צוות ‘מכלול’ (יחידת הערכה ומחקר של קרן שלם). בהערכה השתתפו 31 מובילים של קורסים שונים (20 שעדיין נתמכים בהווה ו-11 אשר נתמכו בעבר) המשתייכים ל-17 מוסדות אקדמיים בישראל.

ממצאי ההערכה מחזקים את חשיבות תמיכת הקרן בקורסים המתקיימים במוסדות להשכלה גבוהה מבחינה כספית ומקצועית. ועדת פיתוח מקצועי רואה חשיבות רבה בהמשך התמיכה בקורסים אלה, כחלק משמעותי בטיפוח הקשר עם המוסדות האקדמיים וכן לצורך הנכחת תחום המש”ה בקרב סטודנטים (עוד מהתואר הראשון) ובקרב אנשי סגל במחלקות האקדמיות השונות.


פריטים קשורים