×

הערכת תרומת השימוש במודל מקוון להתערבות מיטבית לעבודתו של עו”ס בתחום מש”ה ברשות (כשנה לאחר ההשתתפות בהשתלמות)

מק"ט 186 | מחברים נוספים: מיה סבג, בשמת הוך
מחקר הערכה זה נעשה ע”י מכלול- יח’ הערכה ומחקר של קרן שלם.   
במהלך השנתיים האחרונות פותח כלי ייחודי וממוחשב המרכז את כל תהליכי עבודת העובד הסוציאלי במחלקת הרווחה בבחירת התערבויות מתאימות בטיפול באוכלוסיית ילדים ובוגרים עם מוגבלות ומשפחותיהם.
הכלי מרכז ומנגיש את כל המידע העדכני הדרוש לעו”ס בתחומים הבאים :
• מידע אודות זכויות ומיצוי זכויות (חוקים, תקנות, הטבות, קרנות וכו
• סל האפשרויות לבניית תוכנית התערבות מתאימה (לדוגמא: גישות ושיטות להתערבות, הפניות לכלי עזר)
• טפסים וכלי עבודה
חשיבותו של הכלי משמעותית במיוחד לאור הרפורמה בשירותים החברתיים כשמטרותיה הינן העמדת ארגז כלים מקצועי התומך בקבלת החלטות מקצועיות ומאפשר התמודדות מקצועית עם אתגרים ולשאיפה להמשיך לשפר את השירות הניתן לאדם עם המוגבלות השכלית (פיגור השכלי) ומשפחתו.
ההערכה בוצעה כשלב מסכם לשתי השתלמויות פיילוט שנערכו כשמטרתה הייתה לבחון מהי מידת תרומתו של המודל לעבודתם המקצועית. הסקר ניסה להעריך את: מידת המודעות לקיומו של הכלי, משימות עבודה בהן הכלי רלוונטי, מידת השימוש בו במצבים שונים בחיי העבודה, תפיסת עדכניות הכלי בעיני המשתמש ונוחות השימוש בכלי. בנוסף, ניסה הסקר לאתר צרכי ידע נוספים הנדרשים לקהל היעד בעבודתו, לצרכי פיתוח עתידיים.
בדו”ח ההערכה מוצגים הממצאים השונים וההמלצות שעלו בעקבות הסקר.

 


פריטים קשורים