×

הקשר בין השמנה ואיכות חיים בקרב מוגבלים שכלית

מק"ט 30 | מחברים נוספים: אריה רימרמן, גליה גולן שפרינצק

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

אוכלוסיית המוגבלים שכלית התפתחותית (מש"ה) לא זכתה להתייחסות מחקרית רבה בתחום מצבה הבריאותי, אולם, שיעור ההשמנה באוכלוסייה זו, גבוה יותר מאשר באוכלוסייה הכללית. השמנה נמצאה כמשפיעה על איכות החיים, אך לא נבדק הקשר שבין השמנה ואיכות חיים בקרב מש"ה. לפיכך, מטרת המחקר היא לבדוק האם קיים קשר בין השמנה לאיכות חיים בקרב קבוצה זו, והאם הקשר מושפע מגורמים כמו: מסגרת דיור, תעסוקה, גיל, מין, פעילות גופנית ותזונה. נמצא קשר מובהק בין מסגרת מגורים לבין פעילות גופנית, הרגלי אכילה ושימוש בשירותי רפואה. לא נמצא קשר בין השמנה למגדר, מסגרת מגורים, רמת מש"ה ואיכות חיים.


פריטים קשורים