×

הקשר שבין הרכב ההנהלה בארגון וולונטרי למידת הלחץ, השליטה בקבלת החלטות והקונפליקט התפקידי של העובדים

מק"ט 516 | מנחה : ד"ר אהרון יורק

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מטרת מחקר זה היתה לבדוק האם קיימים הבדלים בתחושותיהם של עובדים שפועלים בארגון שההנהלה שלו מורכבת בעיקר מהורים לעומת עובדים שפועלים בארגון שההנהלה שלו מורכבת בעיקר מאנשי ציבור. תחושותיהם של העובדים נבדקו בשלושה ממדים: קונפליקט תפקידי, לחץ, ושליטה בקבלת החלטות. הממצאים מראים שקיימים הבדלים בתחושת הקונפליקט התפקידי בין שתי קבוצות העובדים. לא נמצאו הבדלים בתחושות הלחץ ושליטה בקבלת החלטות. לגבי שלושת המשתנים נמצאו הבדלים בין הדרג הבכיר לדרג הזוטר (מדריכים). הדרג הבכיר חש תחושה רבה יותר של קונפליקט תפקידי ולחץ, ויש לו תחושת שליטה רבה יותר בקבלת החלטות.


פריטים קשורים