×

השפעת שכר מינימום מותאם על זכותם של אנשים עם מוגבלויות להשתתפות שוויונית בחברה ופתרונות מיסוי חלופיים לעידוד מעסיקים להעסקתם

מחברים נוספים: מיה גפן

נושא התעסוקה הוא אחד הנושאים המרכזיים בתחום שוויון זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות, ואחד החסמים הבולטים להשתתפותם השוויונית בחברה. בדו”ח מפורט זה, אשר נערך בתמיכת קרן המחקרים של המוסד לביטוח לאומי, בוחנת הקליניקה את האמצעים הקיימים לעידוד השתתפותם של אנשים עם מוגבלויות בתעסוקה, עומדת על הבעייתיות הרבה בתקנות שכר מינימום מותאם, ומציעה את כלי המיסוי ככלי חדשני לקידום שוויון זכויות של אנשים עם מוגבלויות בתחום התעסוקה.

סקירה זו נכתבה במימון המוסד לביטוח לאומי ופורסמה לראשונה באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, ספטמבר 2022.

 

 


פריטים קשורים