×

חקירה משפטית של אנשים עם מוגבלות שכלית המדווחים על התעללות פיזית ומינית

מק"ט 59
 מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית נמצאים בסיכון מוגבר להיות קורבנות של התעללות. המחקר הנוכחי בחן כיצד נחקרו אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, באיזו מידה הם השתתפו בחקירה והגיבו לשאלות ומה היו תוצריה מבחינת פרטי המידע המרכיבים את העדות. חקירות משפטיות של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית קלה ובינונית בהתאם לפרוטוקול ה-NICHD הושוו לחקירות של אנשים ללא מוגבלות שכלית. הממצאים מראים שאנשים עם מוגבלות קלה תפקדו ברוב התחומים כמו אנשים ללא מוגבלות ואם כי אנשים עם מוגבלות בינונית נתנו עדות מצומצמת יותר, העדות היתה בדרך כלל איכותית וכללה פרטים מרכזיים חשובים להליך המשפטי.

 


פריטים קשורים