×

ילדים חורגים לבירוקרטים: מי דואג לילדים עם צרכים מיוחדים?

מחברים נוספים : דיאנה לוצאטו
המחקר מתמקד באסטרטגיות פעולה של הורים לילדים בעלי הפרעות תקשורת בתפקוד גבוה בעת משא ומתן עם ועדות השמה עירוניות במרכז הארץ. ההורים, הבאים ממעמד בינוני–גבוה ובעלי הון תרבותי, שואפים להיות שותפים מלאים בהחלטות הנוגעות למציאת מסגרת חינוכית הולמת לילדיהם.
טענתנו היא שההורים מחדירים לדיוני הוועדה שיח אלטרנטיבי לשיח הפרופסיונלי השולט בוועדה. השיח ההורי מבוסס על ההון התרבותי שברשותם ועל תפיסתם הסובייקטיבית של ההורים בנוגע למימוש זכותם להקנות לילדיהם חינוך העולה בקנה אחד עם תפיסת עולמם.
כמו כן הממצאים מצביעים על האופן שבו ההורים מתרגמים את המשאבים שברשותם ואת אזכורם בפני חברי הוועדה לאסטרטגיית פעולה שתשפר את סיכוייהם לשבץ את ילדם במסגרת חינוכית הנראית להם.
המחקר מבחין בין אסטרטגיות פעולה פורמליות לבין אסטרטגיות פעולה בלתי פורמליות, המסייעות להורה להפוך מסובייקט המקבל ללא עוררין את החלטותיה של ועדת ההשמה לשחקן עצמאי הממסד תרבות של התנגדות. כמו כן המחקר מדגיש ששימוש מכוון במשאבים, כגון סטטוס, הופך לאסטרטגיית פעולה.
 
המאמר פורסם לראשונה בכתב העת "סוציולוגיה ישראלית"
גביעון, ל’ ולוצאטו, ד’. (2008). ילדים חורגים לבירוקרטים: מי דואג לילדים עם צרכים מיוחדים?. סוציולוגיה ישראלית, ט’ (2), 443-466.
 
למאמר המלא לחץ כאן
 
המאמר פורסם באתר קרן שלם באישור כתב העת "סוציולוגיה ישראלית" ובאישור כותבות המאמר פרופ’ ליאורה גיבעון וד"ר דיאנה לוצאטו.

 


פריטים קשורים