×

כי”ל – כימיקלים לישראל בע”מ זוכת פרס מצויינות של קרן שלם לשנת 2012

אות הוקרה ייחודי לתאגיד
אות הוקרה מיוחד לתאגיד על תרומה שסייעה לקידום פרוייקטים ושירותים לרווחתו ושילובו של האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה מוענק ל כימיקלים לישראל, או בקיצור- כיל, על מעורבות ושותפות ארוכת שנים בפיתוח וקידום מענים ובשילוב בקהילה של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית , במסירות ורגישות, בהשקעה כספית וחברתית.
 
לסרטון על תאגיד כימיקלים לישראל שהוקרן בטקס הפרס של קרן שלם לשנת 2012
 


פריטים קשורים