×

כיצד תופסים עובדים סוציאליים את הטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית ועם מחלה פסיכיאטרית

מחברים נוספים : בנימין הוזמי
עובדים סוציאליים מהווים מנהלי טיפול עבור אנשים בעלי אבחנה כפולה של מוגבלות שכלית ומחלה פסיכיאטרית. המחקר הנוכחי בחן את תפיסת הידע והעמדות של עובדים סוציאליים, הכשרתם לטיפול באוכלוסייה זו ותפיסתם לגבי טיב השירות הפסיכיאטרי הניתן לאוכלוסייה זו. נמצא כי עובדים סוציאליים ברשויות מדווחים על רמת ידע נמוכה ביחס לעמיתיהם במסגרות הדיור, אך שתי הקבוצות דיווחו על קושי בשימוש בשירותי בריאות הנפש, בשל ידע מצומצם של הפסיכיאטרים באבחנה כפולה זו ודעות קדומות לגבי אוכלוסייה זו. המחקר מעלה חוסר הלימה בין שירותי בריאות הנפש וצורכי האנשים המתמודדים עם אבחנה כפולה, ועל כן יש מקום להרחיב את הידע של העובדים הסוציאליים והפסיכיאטרים בתחום.

המאמר פורסם בכתב העת "חברה ורווחה", לה, 1 (מרץ 2015).
המאמר המלא פורסם בקהילת הידע מוגבלות שכלית התפתחותית של משרד הרווחה בתאריך 7.6.2015, ומופיע גם באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

לתקציר המאמר לחץ כאן.

למאמר המלא לחץ כאן.

 


פריטים קשורים