×

"ליזום חוק שחובה לקבל חירש" נשים חירשות וכבדות שמיעה – בעולם העבודה בישראל

במפגש עם עולם העבודה ובהשתלבות בו נתונות נשים חירשות וכבדות שמיעה בהצטלבות ייחודית של שלוש קטגוריות זהּות: מעמד (עולם העבודה), מגדר (נשים) ומוגבלות חושית (חירשות וכבדות שמיעה). דרך עדויותיהן של נשים אלה, מועסקות וגמלאיות בעלות השכלה אקדמית, שהשתתפו במחקר איכותני נרטיבי, מתבהר אופי מפגשן עם עולם העבודה, מהחִ ברות לעולם זה וההסללה שעברו בנעוריהן, דרך ניסיונות להתקבל לעבודה והתמודדות עם מיעוט האפשרויות הפתוחות לפניהן, והתמודדות עם עמדות הסובבים, ועד השתלבות בשגרת העבודה. מפגש זה כרוך בכל שלביו בהתמודדות מתמשכת עם שינויים ועם החמרה במצב המוגבלות ובלבטים בנוגע להנכחת לקות השמיעה או להסתרתה. במאמר זה ניתן לראות כיצד מתגבשות, בהשפעת השתלבותן בעולם העבודה, זהותן ותפיסתן של נשים אלה את עצמן. המניע שלהן הוא החתירה לשינוי חברתי ואישי. הןפועלות על פי עקרון הייצוג העצמי והקבוצתי, ומשנות את סביבתן, הן כיחידות והן כנציגות של קבוצת החירשים בפרט ואנשים עם מוגבלות בכלל. הנשים החירשות וכבדות השמיעה יוצרות מודעות פוליטית מתוך מאבקן האישי.
 
מילות מפתח: נשים חירשות וכבדות שמיעה, הסללה, הנגשה, עבודה, מודעות פוליטית
 
 
פרסום מאמר  זה באתר קרן שלם נעשה בהסכמת  הנהלת מערכת כתב העת "ביטחון סוציאלי".
 

פריטים קשורים

דילוג לתוכן