×

מודל עבודה תיאורטי לטיפול באמצעות אמנות בבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

מק"ט 890-165-2019| מחברים נוספים : שרון שניר, שיר הרפזי

מחקר זה נעשה במימון קרן שלם.

סקירת ספרות שערכנו לאחרונה בנושא טיפול באמצעות אמנות עם אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש״ה) מתארת את חשיבותו ותרומתו של הטיפול לאוכלוסייה ייחודית זו, אולם, ניכר בבירור כי קיימת מעט מאד כתיבה בתחום ורובה ללא ביסוס מחקרי. בהעדר מחקר והמשגה תיאורטית מספיקים, מטפלים באמצעות אמנות, המטפלים באנשים עם מש״ה פועלים פעמים רבות במרחב מבודד, תוך שהם מפתחים ידע, שאינו נצבר לכדי מודלי עבודה ייחודיים לאוכלוסייה. מטרת המחקר הייתה איסוף ותיעוד של שיטות עבודה בטיפול באמצעות אמנות באנשים עם מש״ה והמשגת הגורמים השונים בתהליך הטיפולי, לכדי מודל עבודה תיאורטי מגובש, אשר יוכל לשרת הן את השדה ואת המחקר בעתיד.

מילות מפתח: מוגבלות שכלית התפתחותית, טיפול באמצעות אמנות, ריאיון עומק חצי-מובנה, קבוצות מיקוד, יומני טיפול.


פריטים קשורים