×

מחלקת “דולפין” – בנתיבי ההצלחה

מטרת המאמר הנוכחי מסוג “חכמת המעשה” הייתה: לתאר את מרכיבי ההצלחה בטיפול באוכלוסיית קצה עם אבחנה כפולה של מש”ה בינונית – קשה בשילוב הפרעת נפש והתנהגות מורכבת, המתגוררים במחלקה סגורה (מחלקת “דולפין”) במעון “אילנית”. במאמר חמישה פרקים הזורים אור על תהליך השינוי שעברה המחלקה במרוצת השנים:

הפרק הראשון יוחד לתשתית תאורטית קצרה על אודות התמורות שחלו ביחס לטיפול באנשים עם מש”ה, ולסקירה היסטורית של מחלקת “דולפין”; הפרק השני הוקדש לתהליכים ארגוניים במעון אשר היוו את ראשית תהליך השינוי; הפרק השלישי מתאר את ליבת תהליך השינוי במחלקת “דולפין” בהובלתה של מנהלת המחלקה; הפרק הרביעי יציג סיפור הצלחה של דייר; והפרק החמישי יסכם את מרכיבי השינוי וגורמי ההצלחה ויציע מודל עבודה יישומי.

 קרדיטים נוספים :  תודה למשתתפות בראיונות: דליה שמואל, אורלי קלומיטי, מזל צור.

מילות מפתח : אבחנה כפולה, התנהגות מורכבת, מעון לאוכלוסיית קצה, מחלקה סגורה, סיפור הצלחה, חכמת המעשה.


פריטים קשורים