×

מיניות, מוגבלות ומשפט: לקראת המשגה חדשה של זכויות מיניות לאנשים עם מוגבלויות

מק"ט 890-113-2018 | מנחה: פרופ' שגית מור

מחקר זה נעשה בסיוע קרן שלם.

עבודת הדוקטורט חוקרת את מערכת היחסים המורכבת בין מוגבלות, מיניות ומשפט. העבודה מבקשת להתמקד בנושא הזכויות המיניות של אנשים עם מוגבלויות ולספק המשגה מעמיקה של מונח זה. גישת המחקר היא אינטרדיסציפלינרית ומשלבת תאוריות מתחום חקר המשפט והחברה לרבות לימודי מוגבלות, תאוריות של מיניות ואזרחות מינית, זכויות אדם וזכויות אנשים עם מוגבלויות. גישה בין-תחומית זו מאפשרת לדייק ולהרחיב בעת ובעונה אחת את ההבנה של האופן בו תפיסות חברתיות ומנגנונים משפטיים מעצבים את מושג הזכויות המיניות. הדיסרטציה מורכבת מפרק תיאורטי מבואי ושלושה מאמרים אמפיריים המציגים את ההבניה המשפטית-חברתית של זכויות מיניות ומציעים המשגה חלופית המבוססת על עקרונות המפתח של נגישות, בחירה, ועונג.

מילות מפתח : מיניות, זכויות מיניות, זכויות אדם, משפט, בתי משפט


פריטים קשורים